• Card phát MIG LED-S200

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  Card phát MIG LED-S200

  LED-S200 là thẻ gửi loạt cơ bản được phát triển bởi Magnimage, một cổng duy nhất có thể tải lên đến 650.000 pixel, tổng dung lượng tải lên đến 1.300.000 pixel. Hỗ trợ thẻ nhận Magnimage: LED-M8S, LED-M12S, LED-M16S, LED-M28S, LED-M52S, LED-M62S ,được sử dụng với phần mềm CLINK.


  Xem chi tiết
 • HD-W00

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W00

  W00 là thẻ điều khiển Wi-Fi đơn sắc, chi phí thấp, có thể hiển thị văn bản, đồng hồ, đếm, thời gian và các nội dung khác


  Xem chi tiết
 • HD-W02

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W02

  W02 là thẻ điều khiển Wi-Fi đơn sắc, chi phí thấp, có thể hiển thị văn bản, đồng hồ, đếm, thời gian và các nội dung khác, phù hợp với màn hình hiển thị cửa, màn hình hiển thị bảng hiệu và các dịp khác


  Xem chi tiết
 • HD-W03

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W03

  W03 là thẻ điều khiển Wi-Fi đơn sắc, chi phí thấp, có thể hiển thị văn bản, đồng hồ, đếm, thời gian và các nội dung khác, phù hợp với màn hình hiển thị cửa, màn hình hiển thị bảng hiệu và các dịp khác


  Xem chi tiết
 • HD-W04

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W04

  W04 là thẻ điều khiển Wi-Fi đơn sắc, chi phí thấp, có thể hiển thị văn bản, đồng hồ, đếm, thời gian và các nội dung khác, phù hợp với màn hình hiển thị cửa, màn hình hiển thị bảng hiệu và các dịp khác


  Xem chi tiết
 • HD-W6B

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W6B

  W6B là thẻ điều khiển Wi-Fi dành cho các trường hợp như màn hình biểu ngữ ở cửa và màn hình biển hiệu ở mặt tiền cửa hàng, hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-W62

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W62

  W62 là thẻ điều khiển Wi-Fi cho các trường hợp như màn hình biểu ngữ ở cửa và màn hình biển hiệu ở mặt tiền cửa hàng, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-W63

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W63

  W63 là thẻ điều khiển Wi-Fi cho các trường hợp như màn hình biểu ngữ ở cửa và màn hình biển hiệu ở mặt tiền cửa hàng, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-W64A

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W64A

  W64A là thẻ điều khiển Wi-Fi cho các trường hợp như màn hình biểu ngữ cửa và màn hình biển hiệu trước cửa hàng, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình.


  Xem chi tiết
 • HD-W66

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W66

  W66 là thẻ điều khiển Wi-Fi được ra mắt cho màn hình biểu ngữ cửa, màn hình bảng hiệu nhỏ phía trước cửa hàng, màn hình ô tô và các dịp khác, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-WF1

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-WF1

  HD-WF1 đi kèm với 1 giao diện HUB75E. Đây là thẻ điều khiển đầy màu sắc sê-ri một màu và hai màu. Nó hỗ trợ Wi-Fi và đĩa U theo hai cách để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-WF2

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-WF2

  HD-WF2 đi kèm với 2 giao diện HUB75E. Đây là thẻ điều khiển đầy màu sắc sê-ri một màu và hai màu. Nó hỗ trợ Wi-Fi và đĩa U theo hai cách để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-WF4

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-WF4

  HD-WF4 đi kèm với 4 giao diện HUB75E. Đây là thẻ điều khiển đầy màu sắc sê-ri một màu và hai màu. Nó hỗ trợ Wi-Fi và đĩa U theo hai cách để cập nhật chương trình


  Xem chi tiết
 • HD-U6A

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U6A

  U6A là một trong những thẻ điều khiển dòng U, U có nghĩa là cổng USB, qua đó chương trình có thể được cập nhật. Chi phí thấp, hiệu suất chi phí cao, giao diện phần mềm đơn giản, dễ vận hành, hiệu ứng hiển thị phong phú và tốt, đồng thời hỗ trợ màn hình hiển thị đơn sắc với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau.


  Xem chi tiết
 • HD-U6B

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U6B

  U6B là thẻ điều khiển sê-ri U được ra mắt cho bảng hiệu, mặt tiền cửa hàng, màn hình cửa và các dịp khác. Nó cập nhật các chương trình thông qua cổng USB, với chi phí thấp và hiệu suất chi phí cao. Giao diện phần mềm đơn giản và dễ vận hành. Thông số kỹ thuật khác nhau đơn và đôi màn hình hiển thị màu.


  Xem chi tiết
 • HD-U60

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U60

  U60 là thẻ điều khiển sê-ri U được ra mắt cho bảng hiệu, mặt tiền cửa hàng, màn hình cửa và các dịp khác. Nó cập nhật các chương trình thông qua cổng USB, với chi phí thấp và hiệu suất chi phí cao. Giao diện phần mềm đơn giản và dễ vận hành. Nhiều thông số kỹ thuật đơn và màn hình hiển thị màu kép.


  Xem chi tiết
 • HD-U62

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U62

  U62 là thẻ điều khiển sê-ri U được ra mắt cho bảng hiệu, mặt tiền cửa hàng, màn hình cửa, v.v. Nó cập nhật chương trình thông qua cổng USB, chi phí thấp, hiệu suất cao, giao diện phần mềm đơn giản, dễ vận hành, hiệu ứng hiển thị phong phú và tốt, đồng thời hỗ trợ nhiều loại Thông số kỹ thuật khác nhau màn hình hiển thị màu đơn và đôi.


  Xem chi tiết
 • HD-U63

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U63

  U63 là thẻ điều khiển sê-ri U được tung ra cho biển hiệu, mặt tiền cửa hàng, màn hình cửa, v.v. Nó cập nhật chương trình thông qua cổng USB, chi phí thấp, hiệu suất cao, giao diện phần mềm đơn giản, dễ vận hành, hiệu ứng hiển thị phong phú và tốt, đồng thời hỗ trợ nhiều loại Thông số kỹ thuật khác nhau màn hình hiển thị màu đơn và đôi.


  Xem chi tiết
 • HD-U64

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-U64

  U64 là thẻ điều khiển sê-ri U dành cho biển hiệu, mặt tiền cửa hàng, màn hình cửa, v.v. Nó cập nhật các chương trình thông qua cổng USB, với chi phí thấp và hiệu suất chi phí cao


  Xem chi tiết
 • HD-E64

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-E64

  E64 là thẻ điều khiển cổng mạng một màu và hai màu, phù hợp cho màn hình hiển thị cửa, bảng hiệu, v.v.Nó có thể được kết nối với máy tính thông qua mạng để cập nhật chương trình và cũng có thể hỗ trợ các chương trình cập nhật đĩa U


  Xem chi tiết
 • HD-E63

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-E63

  E63 là thẻ điều khiển cổng mạng một màu và hai màu, phù hợp cho màn hình cửa, biển hiệu, v.v. Nó có thể được kết nối với máy tính thông qua mạng để cập nhật chương trình và cũng có thể hỗ trợ các chương trình cập nhật đĩa U


  Xem chi tiết
 • HD-E62

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-E62

  E62 là thẻ điều khiển cổng mạng một màu và hai màu, phù hợp với màn hình hiển thị cửa, bảng hiệu, v.v. Nó có thể được kết nối với máy tính thông qua mạng để cập nhật chương trình và cũng có thể hỗ trợ các chương trình cập nhật đĩa U


  Xem chi tiết
 • Mạch led full mini

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  250.000

  Mạch led full mini

  Điện áp:5V - 12V
  IC Tương thích:Tất cả các loại IC 1903, 2811, 6803, 9803 ...
  Số led điều khiển:2048
  Hiệu ứng:Lập trình phần mềm
  Phân vùng hiệu ứng:Có
  Kết nối truyền dữ liệu:usb microsd
  Chấn kết nối:Domino rời
  Phầm mềm lập trình:Led Full mini
  Xuất xứ:Việt Nam
  Hãng sản xuất:led sign
  Bảo hành:12 Tháng


  Xem chi tiết
 • 10%
  HD_D05

  Mua hàng

  HD_D05

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  750.000 675.000

  HD_D05

  • Điện áp:5V
  • Phạm vi điều khiển:640*64, 320*128
  • HUB Kết Nối:HUB 75
  • Loại module hỗ trợ:Module Full color
  • Kết nối truyền dữ liệu:USB / WIFI
  • Bộ nhớ:128M
  • Nhiệt độ làm việc:-40℃ ~ 85℃
  • Chức năng cơ bản:Hình ảnh, Gif, văn bản, tài liệu văn phòng, 3D, đồng hồ, thời gian, vv
  • Hỗ trợ mở rộng:Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, hồng ngoại, độ sáng, điều khiển từ xa
  • Phầm mềm điều khiển:HD Player / LED ART
  • Xuất xứ:Trung Quốc
  • Hãng sản xuất:HD - HUIDU

  Xem chi tiết
 • Mạch pháo hoa tích hợp âm thanh bk

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  Mạch pháo hoa tích hợp âm thanh bk

  Công suất DK 500-2500 led
  Điện thế 5v hoặc 12v phải chọn trước
  bóng điều khiển 1903,1916, 1914, 8206
  Môi trường lắp đặt 4-38độC, Tránh ánh nắng trực tiếp

  Xem chi tiết
 • HD-W60

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD-W60

  W60 là thẻ điều khiển Wi-Fi cho các trường hợp như màn hình biểu ngữ ở cửa và màn hình biển hiệu ở mặt tiền cửa hàng, đồng thời hỗ trợ kết nối không dây khoảng cách ngắn để cập nhật chương trình. Ngoài ra, còn có giao diện USB và chương trình cũng có thể được cập nhật thông qua đĩa U


  Xem chi tiết
 • Mạch pháo hoa tích hợp âm thanh 2020

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  Mạch pháo hoa tích hợp âm thanh 2020

  Công suất DK 500-2500 led
  Điện thế 5v-12v
  Công suất máy bơm 36W
  Môi trường lắp đặt 4-38độC, Tránh ánh nắng trực tiếp
  Kích thước (mm) 30x50
  Kích thước thùng  

   


  Xem chi tiết
 • HD_W6BN

  4.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

  Call

  HD_W6BN

  Công suất Đk 1024*48 đơn mầu.512*48_3 màu
  Điện thế 5v
  Bộ nhớ 2M
  Môi trường lắp đặt 0-65 độ c
  Kích thước (mm)  
  Kích thước thùng  

   


  Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MẠI

 

Đang xử lý...